← INFO Z VÝSTAV - MENU VLEVO

Co znamenají zkratky

Rozděleni do jednotlivých tříd (zvlášť psi a feny):

třída štěňat                        věk 4 - 6 měsíců

třída dorostu                     věk 6 - 9 měsíců

třída mladých                    věk 9 - 18 měsíců

mezitřída                           věk 15 - 24 měsíců

třída otevřená                   věk od 15 měsíců

třída pracovní                   věk od 15 měsíců přístupná jedincům s uznanou zkouškou z výkonu

třída vítězů                         věk od 15 měsíců s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona

třída veteránů                   věk od 8 let 

Při hodnocení v kruhu se udělují známky:

V - výborný   VD - velmi dobrý   D - dobrý     dost. - dostatečný      ( VN - velmi nadějný     N - nadějný    v třídách štěňat a dorostu)

navíc se u čtyř prvních jedninců s označením V, VD, VN zadává pořadí

Nejlepší jedinci z každé třídy mohou získat tituly, ne každý jedinec oceněný V1 je získá (tituly jsou udělovány pouze jedincům vysokých kvalit). Tituly jsku zadávány podle toho, o jaký druh výstavy se jedná:

CAJC - čekatelství titulu Šampion mladých země, kde se výstava koná

CAC - čekatelství titulu Šampion krásy země, kde se výstava koná (obdobně CWC v Polsku, CACA v Rakousku atd.)

R.CAC (reserve CAC) - může být zadán jedinci se známkou V2 pokud dosahuje takových kvalit, že by obdržel CAC pokud by na výstavě nebyl jedinec oceněný V1

CACIB - čekatelství titulu Mezinárodní šampion krásy

R.CACIB (reserve CACIB) - obdobně jako R.CAC

NV - národní vítěz

KV - klubový vítěz

VSV - vítěz speciální výstavy

ČKŠ - čekatelství titulu Český klubový šampion

R.ČKŠ (reserve ČKŠ) - obdobně jako R.CAC

ČKŠ-J - čekatelství titulu Český klubový junior šampion

BOB (BEST OF BRED) - vítěz plemene

BOS - nejlepší jedinec opačného pohlaví

BOJ - juniorský vítěz plemene

Dále se udělují tituly, o které se ucházejí příslušníci všech plemen:

BIG (BEST IN GROUP) - vítěz skupiny (pro každou z 10 skupi FCI)

BOD (BEST OF DAY) - vítěz dne (v případě, že je výstava rozdělena do více dnů)

BIS (BEST IN SHOW) - nejlepší pes celé výstavy

Jednotlivé země mají vypsány podmínky pro získání titulů, v ČR např. Český junior šampion, Český šampion, Český veterán šampion atd., po splnění podmínek je tento titul přiznán.

TITULY UVÁDĚNÉ PŘED JMÉNEM :

ICH - inter šampion

CH - šampion

GCH - grand šampion

JCH - junior šampion

VCH - veterán šampion